top of page
INTEGRITETSPOLICY

Graffirmation värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vårt mål är att följa de gällande lagarna och regler för personuppgiftsskydd och ge dig som kund största möjliga transparens och information om våra rutiner och processer. Med den här policyn vill vi hjälpa dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Vad är GDPR och vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. 

 • Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

 • Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organistion gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

 

När bearbetar vi dina personuppgifter?

När du gör ett köp hos oss, använder vår webbplats, är i kontakt med kundservice eller på något annat sätt interagerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig. Syftet med insamlingen är att ingå köpeavtal med dig som kund eller att på andra sätt förse dig med produkter, tjänster och erbjudanden.

Personuppgifter vi samlar in

Vi sparar nedan uppgifter om dig som kund hos oss:

 • Namn

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Portkod (i de fall det är angivet)

 • Orderhistorik

 • IP-adress

 • Information om din användning av Graffirmations webbplats

 • Interaktion med våra nyhetsbrev

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • Tillhandahålla varor, tjänster och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig i samband med ditt köp.

 • Hjälpa dig som kund när du kontaktar vår kundservice

 • Ge dig attraktiva och relevanta erbjudanden och förbättra din upplevelse som besökare på vår webbplats och när du lagt beställning på vår sajt.

 • Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garanti- reklamations- och returärenden

 • Utveckla våra tjänster, produkter och erbjudanden så att de blir mer attraktiva för dig som kund

 • Följa gällande lagstiftning löpande

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina relevanta (GDPR föreskriver uppgiftsminimering) personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. Frakt (till exempel Postnord).

 2. Betallösningar (till exempel PayEx och Stripe).

 3. Marknadsföring (till exempel Mailchimp för utskick av nyhetsbrev).

 4. IT-tjänster (till exempel vår e-handelsplattform Wix).

 5. Bokföring (till exempel vår bokföringsplattform FortKnox).
   

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, det vill säga för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet.

 

Rättslig grund för insamling av personuppgifter

Samtlig insamling av personuppgifter som utförs av Graffirmation görs baserat på rättsliga grunder. Uppgifterna kan dels behandlas som ett led i att vi genomför vårt åtagande till dig som kund i samband med ditt köp och därigenom fullgöra avtal som ingåtts. Uppgifterna kan komma att bli behandlade med stöd av ditt specifika samtycke, som behöver vara frivilligt och med förståelse för innebörden för att det ska ge rättslig grund. För att kunna skapa en bättre och mer personifierad upplevelse på vår webbplats och göra innehållet relevant samlas information in om ditt beteende på webbplatsen.

I vissa fall kan dina personuppgifter bli behandlade utifrån en intresseavvägning, vilket exempelvis kan innebära en analys av ditt beteende på vår webbplats för att ge dig en skräddarsydd upplevelse.

Slutligen kan personuppgifter komma att insamlas och behandlas för att Graffirmation ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser och följa lagstadgade krav.

Lagring av och tillgång till personuppgifter

Graffirmation lagrar de uppgifter vi samlat in om dig under så lång tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig avseende de ändamål som de samlades in för, vanligtvis två år. De kan dock komma att lagras längre tid än så i de fall som det finns lagstadgade krav på oss som så kräver eller då bolagets rättsliga intressen förutsätter förlängd bearbetning. 

Personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt inom Graffirmation och kan komma att vidarebefordras till tredje part enbart i samband med vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig och fullgör de ändamål som uppgifterna samlats in för. Det kan exempelvis vara i samband med transport av dina varor, till mediapartners i samband med distribution av vår marknadsföring eller för att hantera betalningen av dina varor.

Vi kommer aldrig att vidarebefordra eller sälja dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Graffirmation. 

Dina personuppgifter lagras enligt högsta tekniska säkerhetsstandard.

Övrigt

Vi använder oss av cookies, pixlar och andra liknande tekniker för att kunna mäta och förstå hur vår webbplats används. Huvudsakligen använder vi oss av Googles tjänster för webbanalys.

Det är mycket viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss. Det gäller också om du vill få ett registerutdrag, få dina uppgifter korrigerade eller om du önskar få dina personuppgifter raderade ur våra system. Sådan hantering åtar vi oss att enligt lag utföra inom 30 dagar från din förfrågan, men givetvis gör vi det i snabbast möjliga mån.

Graffirmation värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vårt mål är att följa de gällande lagarna och regler för personuppgiftsskydd och ge dig som kund största möjliga transparens och information om våra rutiner och processer. Med den här policyn vill vi hjälpa dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Uppdaterat

Uppsala den 25 maj 2018

Tack så myket! Meddelandet är emottaget.

bottom of page